Medlemsförsäkring.

Medlemsförsäkring Personolycksfall

Som medlem i Svenska brukshundklubben omfattas du av en kollektiv personolyckfallsförsäkring, från vilken du kan få ersättning om du råkar ut för en olycka och skadar dig under någon an Brukshundklubbens aktiviteter. Skador på din hund omfattas inte av försökkringen, varför SBK rekommenderar alla medlemmar att teckna en separat hundförsäkring hos Agria Djurförsäkring där du som medlem i SBK får rabatt på försäkringspremien.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i SBK och Sveriges Hundungdom. Försäkringen gäller också för SBK-s och Sveriges Hundungdoms personalsom inte är medlemmar men som deltar i verksamheter. Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid tävlingar och uppvisningar samt för figuranter/funktionärer som deltar i verksamheter annordnade av brukshundklubben och Svensk Hundungdom.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller när personolyckfallsskada inträffar under verksamhet som annordnats av SBK, Sveriges Hundungdom, Svenska Kennelklubbenmed specialklubbar samt övriga samarbetspartner som ex Krigsberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Räddningsverket, Sveriges kommuner och Länsstyrelser. Försäkringen gäller även under resor till och från försäkrad veksamhet.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Ålderskategorier

Försäkringen består av två olika delar. En de avser medlemmar som vid olyckstillfället inte har fyllt arton år, den andra delen avser medlemmar som vid olyckstillfället fyllt arton år. Fullständiga försäkringsvilkor för medlemmar som inte fyllt arton år hittar du undr punkt 06.06B, för de som fyllt arton år finns försäkringsvillkor under punkt 06.06C i organisationspärmen.

Hur gör jag en skadeanmälan?

om du råkat ut för en olycka som bör omfattas av försäkringen och inträffat före 1 April 2008 kontaktar du Folksam. Skadeanmälan gör du per telefon och uppger försäkringsnummer K64191. Har olyckan inträffat efter den 1 April kontaktar du SBK Försäkring på tel- 0771- 107171. Observera att kanslipersonal inte kan besvara frågor om hur försäkringrn gäller vid enskilda olyckor eftersom det är försäkringbolagrn som reglerar skadorna.

Hur får jag info om försäkring och dess vilkor?

Önskar du info om försäkringen och försäkringsvilkoren kontaktar du SBK Försäkring på 0771-107171 eller 
sbkforsakring@brukshundklubben.se