Trivselregler

Skurups BK-s grundfilosofi

 • Alla hundar oavsett ras och blandning samt alla hundägare är välkomna.
 • Vi verkar för hundträning med positiva inlärningsmetoder.
 • Vi verkar för god hundhållning med friska hundar som mål.
 • Vi vill utbilda och skapa kunniga och engagerade hundägare där individens önskemål, intresse och behov står i fokus.
 • Vi vill vara en aktiv klubb där alla kan hitta något roligt att syselsätta sig och sin hund med.
 • Vi vill hjälpa till atta sprida en positiv bild av hundar hundägare i samhället.
 • Planerna
 •  Planerna är till för alla medlemmar i SBK
 • Det är inte tillåtet att rasta sin hund på planerna, hunden ska vara kopplad om det inte är träning.
 • Visa hänsyn till varandra och varandras träning. Tänk på att det kan förekomma skotträning vissa dagar.
 • uppbindning får endast ske korta stunder och det ska finnas tillsyn av hunden. Detta för allas säkerhet och trevnad.
 • Kurser har företräde framför privat träning och träningsgrupper.
 • Tänk på att komma till träning med väl rastad hund. Både du och din hund får ut mer av kursen. Glöm inte att plocka upp eventuella efterlämningar.
 • Träna inte på klubbens hinder utan att få undervisning i hur de används.
 • Löptikar är välkomna på planerna men inte i stugan. Tänk på att din tik kan ha svårt för att träna under höglöpet.
 • Kom ihåg: ju fler vi är på planen destu roligare blir det.

     Stugan

 • Din hund är välkommen i vår teorilokal men undvik att ta med din hund i kafeterian.
 • Ta gärna fika men kom ihåg att betala.
 • Diska disk du använtoch rengör hundens vattenskålar.
 • Torka av bord och ställ upp stolarna.
 • Ibland följer gräsplanen med i i stugan, tänk på att sopa upp efter dig och din hund.
 • Är du intresserad av att hjälpa till i klubben? Vi behöver engagerade personer innom alla verksamheter. Skick iväg ett mail till klubbens Kanslimail som du hittar på sid Hem. Du behövs.