Rallylydnad

På Skurups BK har vi en aktiv träningsgrupp i

rallylydnad och vi har medlemmar som tävlar i rallylydnadens alla klasser. Vi arrangerar årligenofficiella tävlingar alla klasser och anordnar inofficiella tävlingar mot närliggande klubbar (rally-fyrkant).

  

Rallylydnad

 Rallylydnad är en nytillkommen officiell hundsportsgren i Sverige som snabbt har blivit väldig populär. Rallylydnad är en härlig aktivitet också för den vanliga familjehunden och eftersom rallylydnad inte är fysiskt krävande passar det också för både äldre hundar och förare. Via träningen ger rallylydnaden dig och din hund en bättre kontakt och du får en hund som är lydig, följsam och samarbetsvillig. I motsättning till tävlingslydnad får föraren gärna prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, men det ställs ändå höga krav på samarbete och kontakt. Det är inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga kommandon. Föraren får heller inte medvetet vidröra hunden.

Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden ”kör” en bana enligt ”kartläsarens”, förarens, anvisningar. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras. Totalt finns det ca 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare. Domaren bedömer ekipaget medan de genomför banan, man börjar med 100 poäng från vilka avdrag görs.

Kontakt-Rally

Rallylydnadskommitté: 

Sammankallande Vacant

 Rallylydnad Mail

Tävlingslänkar

Kom ihåg när du tävlar

SKKs riktlinier för prov och tävling

Etisk policy

 

Alla anmälningar till off.

tävlingar ska ske via:

 Hjälp till SBKtävling

 Anmälningsavgifter:
Alla anmälningsavgifter kan hittas här

Samtliga regler och bestämmelser
f.o.m. 2017 hittar du här