Tjänstehund

På Skurups BK har vi ingen aktiv träningsgrupp förtjänstehundar. Vi har dock några ekipage som är
aktiva med deras patrullhundar 
somtjänstehundsekipgae i hemvärnet
samt tränar och tävlar 
i brukspatrull och TjH-patrull.

 Är du intresserad i patrullhundsverksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Tjänstehundar inom försvarsmakten

Försvarsmaktshunden är ett samlingsnamn på de patrullhundar som verkar inom armén/hemvärnet, marinen och flygvapnet. Det är Svenska Brukshundklubben (SBK) som rekryterar/utbildar hundar och personal till försvarsmakten. Det finns ocks räddningshundar, läs mer om dem här. Utbildningen pågår på vissa av landets brukshundsklubbar av specialutbildade hundtjänst och/eller patrullhundsinstruktörer. Som utbildat tjänstehundsekipage ingår man avtal med försvarsmakten och ingår i ett försvarsmaktsförband på lika villkor som all annan personal.

 

FM-hunden har en viktig uppgift att lösa inom försvarsmakten. Kortfattat handlar det om att hunden tack vara sina överlägsna sinnen kan varna sin förare med hjälp av inlärda markeringar i fall någon befinner sig eller har befunnit sig i ett givet område och vart de i så fall har tagit vägen. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är också till stor hjälp vid civila eftersök, då hunden med förare kallas ut för att lokalisera personer som har gått vilse. En försvarsmaktshund måste klara arbetspass på ett stort antal timmar och ändå vara fokuserad. Men hunden ska samtidigt kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta och eftersom hunden ska verka tillsammans med personal i ett förband måste den också kunna hanteras av och samarbeta med främmande människor. Hunden ska alltså vara tillgänglig, arbetsvillig och ha förmåga att koppla av. Därutöver krävs att hunden är väder-tålig och skottfast. Hundens lämplighet konstateras vid ett antagningsprov.
För att kunna utbilda sig själva och sin hund inom försvarsmakten ställs det en rad krav på dig och din hund:

-du måste vara fylld 18 år
-vara svensk medborgare
-kunna krigsplaceras
-ha god fysik
-vara medlem i SBK
-ha genomförd värnplikt (eller TFU-G eller GMU) i Svenska försvaret ELLER genomföra GU-F (grundläggande soldatutbildning för frivillighetspersonal) innan cert-provet.
Du kan läsa mer om GU-F här.

 

  
    
    
 

 

Kontakt-TjH

Tjänstehundskommitté
Sammankallande: Sanne Johansson

Info: Sanne Johansson

 46e bataljon

Hundbefäl: Lars "Teddy" Fredriksson

 TjH-Länkar

   
    

Kraven på din hund: 

-vara svenskägd
-vara skottfast
-ålder 18mån-5 år
-mankhöjd minst 45 cm
-ha underull+täckhår
-röntgenstatus på leder HD: A-C; AD: 0-1.

För att veta om hunden och föraren klarar sina uppdrag i ett förband måste de godkännas vid ett certifikatprov (cert-prov). I cert-provet ingår ett lydnadsprov som måste vara godkänt minst 1 månad innan certprovshelgen där följande prov genomförs:

1. Mottagning
2. Bastjänst
3. Spårprov
4. Bevakningsprov
5. PatrulleringFör att ett ekipage ska bli godkänd ska samtliga delmoment godkänds av de båda kontrollanterna.

Lydnadsprovet som ingår i certprovet är samma moment som ingår i lydnadsdelen lägre klass på brukstävlingar (dock ingår inte ”apportering” och ”kryp”) samt tillägget ”fritt följ”. Du måste få minst betyg 5 på samtliga moment för att kunna bli godkänd.

  

1.Mottagning
Under momentet mottagning kontrolleras hundens vilja /ovilja att ta kontakt med främmande människa samt hundens förmåga att låta sig hanteras och samarbeta med okänd person. Som avslutning skall hunden lastas, i för hunden okänt fordon, för transport.
2.Bastjänst

Alla hundar ska under Cert-provs helgen bo i egen bas; det vill säga vara fastbunden till träd (med lång kedja så hunden har möjlighet att välja vart den vill befinna sig inom ungefär radium på 3 m). Hundarna har dessutom egen bur att ligga i. Kontrollanterna kontrollerar hundarnas förmåga att slappna av i basmiljö. Hundarna avhämtas, utfodras m.m. av för hunden okända människor.

3.Spårprov
Vid spårprovet testas båda spårupptag vid patrulleringen och själva hundens spårning. Spårets längd är 1500 m och innehållar minst 2 st 90-graders vinklar och 3 apporter+slutföremål av varierande material (trä, tyg, metall). Spåret ligger i 90 min och ekipaget har 90 min till att genomföra spårningen. För godkänt spårprov måste hunden finna och markera spåret samt hitta minst 1 apport+slutföremålet inom tiden.
4.Bevakningsprov
Provet utförs stillasittande från bevakningsplats under 60 min, och om möjligt i mörker. Hunden ska kunna uppfatta och markera 2 okända personers rörelser i skogsterräng. Hundföraren markerar för kontrollanterna om hunden får upp personerna via vind eller ljud.

5.Patrullering
Vid patrullering kontrolleras hundens förmåga att markera människor vid sidan av patrullstigen.
Patrullsträckans längd: ca 1000 meter och hunden ska markera en vindfigurant samt en ljudfigurant.

När hunden/ekipaget har klarat av certifikatprovet behärskar de Försvarsmaktens grundkrav i att spåra, visa på ljud och vindmarkering från människa samt bedöms ha kapacitet för krigsplacering och vidareutbildning.

  

Kontakt-TjH

Tjänstehundskommitté

Sammankallande: Sanne Johansson

Info: Sanne Johansson

 

46e bataljon

Hundbefäl: Lars "Teddy" Fredriksson

 

 

TjH-Länkar