Regler för klubbmästerskap på Skurups BK


 

1. Klubbmästerskap skall anordnas årligen. Datum bestäms av respektive kommitté och utlyses på verksamhetsplanen för aktuellt år.

2. Alla klubbmästerskap följer de officiella regler i respektive tävlingsgren, med undantag att alla hundar, även oregistrerade får tävla.

3. För att få tävla i våra klubbmästerskap krävs medlemskap i Skurups Brukshundklubb. Den som tävlar officiellt för annan klubb än Skurups Brukshundklubb får delta, om plats medgivas, men inte tävla om titeln klubbmästare.

4. Minst tre ekipage ska vara anmälda för att klubbmästerskapet i grenen genomförs.

5. Deltagare tävlar i samma klass som vid senaste officiella tävling. Deltagare äger rätt att delta i närmast högre klass om man har blivit uppflyttat till denna. Deltagare som inte har tävlat officiellt tidigare, tävlar i lägste klass (Appell i bruks, Startklass i lydnad, Nybörjarklass i Rally, klass 1 i agility).

6. En förare får delta med flera hundar. Har en förare anmäld flera hundar till ett KM där platsliggning ingår, får man innan tävlingen börjar meddela vilken hund som ska delta på denna.

7. Anmälningsavgiften är för närvarande 100.  Nytt belopp fastställs på årsmötet.

8. Domaren skall vara en tävlingsvan person, dock behöver denna inte vara auktoriserad domare, preferens är att domaren inte är från hemmaklubben.

9. Det utses EN klubbmästare i varje gren.

10. För att få titeln klubbmästare måste ett 1:a pris (Lydnad), kvalificerad resultat (Rallylydnad), uppflyttning (spår) ha uppnåtts eller inte ha diskats (Agility).

11. Ekipaget i KM-spår äger rätt att fullfölja tävlingen trots 0 i spåret, men då ej tävla om titeln.

12. Resultat

Bruks: Enligt off. regler

Lydnad: Vinnaren av den enstaka gren är den som har uppnått högst procent av maxpoäng som uträknas genom att dividera den erhållna poängen med den totala maxpoängen i aktuell klass (ex. LK2- ekipaget har uppnått 162 poäng: 162/200=81%; LK3-ekipaget har uppnått 257 poäng: 257/320=80%), i rallylydnad samt agility gäller dock tidtagning (se nedan). Vid samma procentandel, vinner den som har flest 10’or, därefter flest 9’or och så framdeles.

Agility: Det tävlas i en agilityklass och en hoppklass, svårighetsgrad som öppen klass enligt officiella regler. Resultaten från loppen summeras. Domaren fastställer referenstid för klasserna och tidsfel beräknas enl. officiella regler. Fel, tidsfel och tid läggs ihop från de båda klasserna för varje ekipage. För diskade lopp: Diskade ekipage springer klart banan och sluttiden registreras. Loppet bestraffas med totalt 50 fem, och ev. tidsfel, oavsett hur många fel ekipaget hade innan det diskades. De båda loppen summeras på samma sätt som de övriga. För uppflyttade ekipage: Ekipage som tävlar klass 2 har tidstillägg på 3 sekunder, som räknas in i den totala tiden vid resultaträkning. Ekipage som tävlar klass 3 har tidstillägg på 4 sekunder, som räknas in i den totala tiden vid resultaträkning.

Rallylydnad: Bedömning sker enligt officiella regler med tillägg av tidtagning av respektive ekipage. Det ekipage som har högst antal poäng vinner klubbmästerskapet. Om flera ekipage, oavsett klass, har samma antal poäng går man vidare och tittar på tiden. Det ekipaget, av de med högst poäng, som har lägst tid vinner då.

13. Pris utdelas vid årsmötet.

14. Samling agility och rallylydnad: Samtliga deltagare samlas en halvtimme före utsatt tid för att hjälpa till med banbygge och förberedelser