Regler för klubbmästerskap på Skurups BK antagna 13/3 2024


 

1. Klubbmästerskap skall anordnas årligen. Datum bestäms av respektive kommitté och utlyses på verksamhetsplanen för aktuellt år.

2. Alla klubbmästerskap följer de officiella regler i respektive tävlingsgren. Ev undantag, se punk 11.

3. För att få tävla i våra klubbmästerskap krävs medlemskap i Skurups Brukshundklubb. Den som tävlar officiellt för annan klubb än Skurups Brukshundklubb får delta, om plats finns, men inte tävla om titeln klubbmästare. Omdeltagare tävlar officiellt för annan klubb innevarnde år tillfaller titeln det ekipage som placerar sig som 2:a

4. Minst tre ekipage ska vara anmälda för att klubbmästerskapet i grenen skall genomförs, förutom Agility där det ska vara minst 5 ekipage.

5. Deltagare tävlar i samma klass som vid senaste officiella tävling. Deltagare äger rätt att delta i närmast högre klass om man har blivit uppflyttat till denna. Deltagare som inte har tävlat officiellt tidigare, tävlar i lägste klass (Appell i bruks, Startklass i lydnad, Nybörjarklass i Rally, klass 1 i agility).

6. En förare får delta med flera hundar.

7. Anmälningsavgiften är för närvarande 100.  Nytt belopp fastställs på årsmötet.

8. Domaren skall vara en tävlingsvan person, dock behöver denna inte vara auktoriserad domare, preferens är att domaren inte är från hemmaklubben.

9. Det utses EN klubbmästare i varje gren.

10. För att få titeln klubbmästare, se regler under punkt 11 för de olika grenarna.

11. Resultat.

 

Bruks: Enligt off. regler, med följande undantag: Endast en domare. Löptikar och oregistrerade hundar får delta.

Lydnad: Vinnarenblir den som har uppnått högst procent av maxpoäng. 
Uträkning sker genom att dividera den erhållna poängen med den totala  maxpoängen i aktuell klass. Vid samma procentandel vinner det ekipage som har flest 10-or, därefter flest 9-or osv.

Agility: Det tävlas i en agilityklass och en hoppklass, svårighetsgrad som klass 1 enligt officiella regler. Resultaten från loppen summeras. Domaren fastställer referenstid för klasserna och tidsfel beräknas enl. officiella regler. Fel, tidsfel och tid läggs ihop från de båda klasserna för varje ekipage. För diskade lopp: Diskade ekipage springer klart banan och sluttiden registreras. Loppet bestraffas med totalt 50 fel, och ev. tidsfel, oavsett hur många fel ekipaget hade innan det diskades. De båda loppen summeras på samma sätt som de övriga. För uppflyttade ekipage: Ekipage som tävlar klass 2 har tidstillägg på 3 sekunder, som räknas in i den totala tiden vid resultaträkning. Ekipage som tävlar klass 3 har tidstillägg på 4 sekunder, som räknas in i den totala tiden vid resultaträkning.

Rallylydnad:Bedömning sker enligt officiella regler. Ekipagets slutpoäng räknas ut enl följande: Nybörjaremultipliceras med 1,1. Fortsättning 1,15. Avancerad 1,20 och mästarklass 1,25.
Ekipage som har högstantal poäng blir klubbmästare, om fler ekipage, oavsett klass har samma poäng tillämpas utslagsbana.

12. Pris utdelas vid årsmötet.

13. Samling agility och rallylydnad: Samtliga deltagare samlas en halvtimme före utsatt tid för att hjälpa till med banbygganad och övriga förberedelser.