Utställning

På Skurups BK arrangerar vi årligen utställningar.

I 2017 har vi dock endast en inofficiell utställning (för alla raser).

Vi har en del medlemmar som är aktiva inom utställning. 

Vår utställning ligger i sista helgen i augusti.

Hundutställningar är en rolig och social aktivitet för dig och din hund. Det är i slutändan en tävling i vem som har den vackraste hunden (Best In Show) men det börjar med en kvalitets bedömning d.v.s. vilken hund som -enligt domaren- är mest rastyspisk; alltså mest lik rasstandarden. Det finns båda inofficiella utställningar och officiella utställningar. Bilder från våra utställningar finns i vänstermenyn "Utställning"

Hur går en utställning för sig:

När du anmälar din hund till en utställning ska du ange vilken klass hunden tillhör. De olika klasserna är uppdelade efter ålder och meriter. Varje ras för sig och tikar och hanar var för sig.

 • Valpklass (alltid inofficiell): 4-6 mån; 6-9 mån
 • Juniorklass: 9-18 mån
 • Unghundsklass: 15-24 mån
 • Öppenklass: från 15 mån
 • Bruks el. Jaktklass: från 15 mån
 • Championklass: från 15 mån
 • Veteranklass: från 8 år

Först bedöms alla hundar i samma klass i en så kallad “kvalitetsbedömning” där varje hunds exteriör (utseende) och till en viss del mentaliteten bedöms utifrån rasstandarden utan hänsynstagande till de andra deltagande hundarna. 

Hundarna får därefter en av följande bedömningar:

Excellent (utmärkt) – Hund som mycket väl motsvarar rasens
standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.
Very good (mycket god) - Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.
Good (god) – Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande
karaktär.

  

Sufficient (godtagbar) – Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad) – Ska tilldelas hund som:

 • är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
 • har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
 • hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
 • i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.
 • Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.
  

Alla hundar som har fått “excellent” går vidare till “konkurrensbedömningen” där hundarna jämförs med varandra och placeras till slut i nummerordning (1-4, resten oplacerade). I konkurrensbedömningen delas även ut kvalitetspriser om domaren tycker en hund är av utmärkt typ; HP (hederspris –enbart för valpar) eller Ck (Certifikatkvalitet). Hundar som har fått Ck går vidare i “bästa hanhund” eller “bästa tik”. I bästa hanhund/ bästa tik tävlar alla hundar med Ck från alla klassarna mot varandra och det är här “CERT” (certifikat) eller “reserv-cert” delas ut. För vissa bruksraser krävs det dock bruksmeriter på hunden för att kunna få dessa certifikat. Vissa kan få certifikaten utan att ha bruksmeriterna men måste ha dem sen för att bli champion. Certifikaten är nödvändiga om ens hund ska bli utställningschampion. Till slut tävlar rasens bästa tik mot rasens bästa hane mot varandra. Vinnaren blir BIR (bäst i ras) och den andra blir BIM (bäst i motsatt kön).

 

Det finns desuttom BIG titlar som är “bäst i grupp”, dvs. Alla BIR-hundar tävlar mot de varandra inom de 10 olika rasgrupperna:

 • Grupp 1 Vall-, Boskaps och Herdehundar
 • Grupp 2 Schnauzer, Pinscher, Molosser, Bergs- och Sennenhundar
 • Grupp 3 Terrier
 • Grupp 4 Taxar
 • Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp
 • Grupp 6 Drivande, Sök- och Spårhundar
 • Grupp 7 Stående fågelhundar
 • Grupp 8 Stötande, Apporterande och Vattenhundar
 • Grupp 9 Sällskapshundar
 • Grupp 10 Vinthundar

Och till slut kan en hund bli BIS – ”Best In Show” när BIG-hundarna tävlar mot varandra.