Spårmarker på Skurups BK.

Träna bruksspår på Skurups BK

Våra spårmarker ligger vid Beden norr om Rydgårds gods. Spår- träningsgruppen och spårkurserna har tillgång till området på helger. Vi får inte lov att använda området utöver detta. Överträder vi detta kan vi nekas tillträde överhuvudtaget, så detta får vi respektera. Spår- träningsgruppen tränar Söndag-förmiddagar. Vill du vara med kontakta Nils-Gunnar 

 

Bruksspårtävlingar på Skurups BK

På våra spårtävlingar anordnar vi marker i samarbete med närliggande bönder och Nils Holgerssens gymnasieskola. Spårmarkerna är därmed alltid olika typer av fält (aldrig skog)