Anmälan till kurs

Obs!

Alla fält måste fyllas i för rätt registrering på SBK.

Om din hund är blandras skriv Blandras 

Betalning till Bg: 915-8825 görs först när du

fått mail om att du kom med på kursen. Märk

inbetalningen med kursens namn och instruktör.

Namn

Din-epost

Efternamn

Personnr OBS! 10 siffror

Hundens namn och ras

Adress

Postnr och Postort

Telnr

Medlemsnummer

Meddelande